Bevezető

Iskolánk, mint híd

A Lánchíd Széchenyi István nevéhez fűződik. A Lánchíd Budapest egyik nevezetessége; első volt a Dunát átívelő hídak közül. Az iskola jelvényeként a híd szimbóluma nagyon kifejező. Amilyen jelentősége van a budapesti hídaknak a két városrész közötti kapcsolatban, ugyanolyan fontos az a munka, amit a Széchenyi nevét viselő Magyar Iskola végez. Nemcsak két világrészt, két kultúrát hídal át, de összkötő kapocs a generációk között is. A gyermekeink, akik az amerikai világban nőnek fel, magyar verseken, dalokon, meséken keresztül megismerhetik az óhazát és a szülők életét, lelkületét. Iskolánk tehát híd a jővőbe. Reméljük, hogy az itt tanuló gyerekek majd felnőttként is szívesen használják szüleik nyelvét és az itt szerzett ismereteik és tapasztalataik hozzájárulnak magyar identitásuk megőrzéséhez.


Our School – A Bridge

The Chain Bridge is forever tied to the name of count István Széchenyi. One of Budapest’s defining landmarks, it is the first permanent bridge constructed over the Danube. As the school insignia, the bridge is a defining symbol: the work done at the Hungarian School bearing Széchenyi’s name is as important as the Danube bridges connecting Buda and Pest. Our school connects not only two disparate geographies, and two cultures, but joints generations as well. While growing up in America, our children still get to know their origins, and their parents’ lives and spirit through Hungarian poems, songs and stories. So our school is also a bridge to the future. It is our hope that as adults, our students will gladly use their parent’s language, and the knowledge and experiences gained here will contribute to the preservation of their Hungarian identities.