Tanáraink, díjazottaink

Németh Ildikó

Németh Ildikó a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Karának végzettje, egyike okleveles tanítóinknak. 2008 őszén csatlakozott a Széchenyi Magyar Iskola tanári karához, 13 évet tanított iskolánkban.

Végtelen szeretettel, hozzáértéssel és kedves szigorral egyengette több mint száz kisiskolás magyar nyelvű tanulmányait, alaposan felkészítve őket a felső tagozat elvárásaira. Mindezek mellett időt tudott szakítani zenei nevelésre, csoportjátékra, vetélkedőkre és kézművesmunkákra is, sok kedves élményt szerezve gyerekeknek és szülőknek egyaránt.

Az alsó tagozat vezetőjeként neki köszönhetjük az ABC-III osztályok tantervének és tanmeneteinek kidolgozását és gyakorlatba ültetését, sikeresen illesztve a magyarországi oktatási tanterv követelményeit egy külhoni, hétvégi magyar iskola igényeihez, óraszámához és sajátosságaihoz.

Szakképzett pedagógusként tanító kollegáinak mentorul szolgált, óralátogatásai során megfogalmazott észrevételeivel, tanácsaival segítette munkájukat.

Nemzeti ünnepeink, farsangjaink, karácsonyi és évzáró műsoraink szervezésében oroszlánrészt vállalt: énekek, dalok betanításával, vezénylésével és zenei kíséretével tette színessé fellépéseinket.

Kedves Ildikó, köszönjük áldozatos munkádat, visszavárunk!